Mentale Gezondheid En Het Coronavirus

Published Dec 24, 20
7 min read

Informatiehub Coronavirus Covid-19 Voor Media

Alle specialisten en profielartsen behouden dit jaar hun registratie in de registers van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) - Coronavirus en revalidatie-sector - Nederlandse Vereniging. Daarnaast krijgen zij die zich tussen 1 maart 2020 en 1 januari 2021 moeten herregistreren, een tegemoetkoming in de herregistratie-eisen van 10 procent. Met deze regeling hoopt de RGS specialisten en profielartsen zo min mogelijk te belasten tijdens de coronacrisis.

De RGS komt donderdag 9 april met een aanvullende toelichting, in overleg met NHG en LHV. De huidige coronacrisis zorgt helaas voor huisartsen ook voor minder inkomsten. De zorgverzekeraars hebben vorige week financiële steun toegezegd, zodat praktijkhouders en huisartsenposten personeel kunnen behouden en de samenwerking met waarnemend huisartsen in stand houden, zoals de LHV ook adviseert.

Actuele Informatie CoronavirusBelangrijke Informatie Coronavirus Covid-19

Wij blijven nadrukkelijk iedereen oproepen de financiële steun te gebruiken daar waar deze voor bedoeld is: de continuïteit van de praktijk, met behoud van personeel en zorg. Dat is de afspraak die met zorgverzekeraars gemaakt is en die de zorgverzekeraars, samen met ons, zullen monitoren. Naast alle zorg voor patiënten met een (mogelijke) Covid-19-besmetting, zijn er ook nog veel patiënten met andere klachten die aandacht vragen van de huisarts en het team in de huisartsenpraktijk (Wat meet de PCR-coronatest precies (en wat niet)? - RTL ...).

Informatie Ccmo Naar Aanleiding Van Uitbraak Coronavirus

Hoe kunt u op een goede en veilige manier de zorg voor deze patiënten organiseren? LHV en NHG hebben daarvoor de praktische tips voor de huisartsenpraktijk uitgebreid. Sinds 6 april ligt de taak bij de GGD’en om huisartsen en medewerkers in de huisartsenpraktijk met klachten die passen bij een COVID-19 ziektebeeld te gaan testen volgens het voorgeschreven testbeleid.

De LHV hoort dat dit (nog) niet overal op dezelfde manier wordt gecommuniceerd vanuit de GGD’en. Belangrijk voor u om te weten, is dat het een landelijk beleid is van de minister, dat de GGD’en deze zorgprofessionals gaan testen, zo bericht ook de koepel van GGD’en. De kosten worden betaald door de Rijksoverheid.

In het bijzonder over amoxycilline en midazolan. De LHV neemt deel aan het Landelijke Coronaberaad Beschikbaarheid Geneesmiddelen en heeft daar deze zorgen besproken. Op dit moment is er landelijk nog voldoende voorraad van beide middelen. We houden de ontwikkelingen voor u in de gaten. Heeft u nu vragen, dan kunt u deze stellen aan Iddo de Ruiter, huisarts/beleidsmedewerker bij de LHV via i.

Vragen En Achtergronden - Rivmnl. Met de meivakantie in aantocht vragen veel werkgevers en werknemers zich af hoe het nu precies zit met het opnemen van vakantiedagen in deze crisisperiode. Mag een werkgever een werknemer bijvoorbeeld dwingen om vakantie op te nemen? Of mag een werknemer een geplande vakantie intrekken? Lees daarover meer in onze veelgestelde vragen en antwoorden.

Dit betekent dat u ook in de huisartsenzorg, net zoals de andere sectoren in de zorg doen, kunt uitgaan van het algemene RIVM-beleid op dit vlak en het RIVM-beleid specifiek voor zwangeren dat in afstemming met de beroepsverenigingen van gynaecologen, verloskundigen en kindergeneeskunde is gemaakt. Aanstaande woensdag vindt er weer een webinar plaats van LHV, NHG en Medischescholing - Alle informatie over werk en corona - FNV.

Wat Weten We Allemaal Nog Niet Over Het Coronavirus?Alles Over Het Coronavirus Op Een Rij

Deze keer wordt het thema palliatieve zorg verder uitgediept. De focus ligt op de palliatieve behandeling bij een COVID-19-patiënt en het gebruik van medicamenten. Ook wordt de verandering in het klinisch beeld besproken. Aanmelden kan via medischescholing. nl. Op steeds meer plekken openen locaties hun deuren, waar centraal zorg aan coronapatiënten wordt gegeven die niet op IC en/of verpleegafdeling in het ziekenhuis terecht kunnen of willen en/of overbrugging naar thuisbehandeling nodig hebben.

Hoe Zit Het Precies Met Het Coronavirus?

Dit geldt ook voor extra diensten op huisartsenposten. De LHV Vacaturebank is ook voor dit soort vacatures een platform, voor de organisaties die (waarnemend) huisartsen zoeken en degenen die ruimte hebben om daar aan de slag te gaan. Heeft u dergelijke vacatures? Plaatst u deze dan in de categorie ‘Waarnemingen’ en vermeld in de omschrijving en titel ‘coronazorg’, dan zijn deze vacatures duidelijk herkenbaar.

De Wet Zorg En Dwang En Covid-19 - Dwang In De ZorgCoronavirus: Ook Nu Gewoon Naar De Tandarts!

Het aantal vragen aan de LHV over het beëindigen van overeenkomsten tussen praktijkhoudend en waarnemend huisartsen dan wel over het afschalen van uren van de inzet van waarnemend huisartsen, is in de afgelopen week flink afgenomen. We hopen dat dit duidt op een positieve ontwikkeling, dat praktijken een pas op de plaats hebben gemaakt na het akkoord van vorige week met de zorgverzekeraars.

We horen het echter nog wel en dat baart zorgen. Omdat waarnemers niet worden gecontracteerd door de zorgverzekeraars, kunnen we voor hen geen directe afspraken maken met de zorgverzekeraars. Met een goede financiering van de praktijken zorgen we ook voor de randvoorwaarden om waarnemingen in stand te houden. De LHV roept alle huisartsen dan ook (nogmaals) op om detacherings- en waarneemcontracten nu niet op te zeggen om financiële redenen en waar al actie is ondernomen dat in het licht van de financiële afspraken te heroverwegen.

Het Coronavirus: Hoe Gaan Wij Ermee Om?

Dit geldt niet alleen voor waarnemend huisartsen maar ook voor alle overige medewerkers in de huisartsenzorg. Het webinar van LHV, NHG en MedischeScholing van 1 april was weer veelbekeken. Zo’n 7800 mensen keken live mee. De volgende editie zal plaatsvinden op . We zijn nu bezig met het programma. Begin volgende week worden de nieuwe thema's bekend.

Daardoor kunnen ook extramurale zorgmedewerkers getest gaan worden. De uitvoering hiervan is belegd bij de GGD’en, GGD/GHOR Nederland regelt de implementatie en logistiek. De focus van het nieuwe beleid zal liggen op het testen van zorgmedewerkers met klachten die werken met kwetsbare personen én die onmisbaar zijn voor de continuïteit van zorg.

Vanaf maandag 6 april a. s. kunnen huisartsen en hun medewerkers voor testen terecht bij hun GGD. De overheid draagt de kosten van deze testen. Testen bij andere aanbieders komen -via de zorgverzekeraar- voor rekening van zorgprofessionals zelf. Voor het testen van anderen dan zorgverleners volgt op korte termijn een uitwerking.

Alles Over Het Coronavirus Op Een Rij

De LHV werkt daarom aan een actuele versie van praktische tips voor praktijk en praktijkvoering. Hierin zal ook aandacht zijn voor het bieden van noodzakelijke zorg aan niet-corona patiënten. In aanloop naar het debat heeft de LHV met de Tweede Kamer-leden opnieuw onze grote zorgen over de tekorten aan persoonlijke beschermingsmiddelen gedeeld, evenals over het dreigend tekort aan medicijnen (Alles over Corona-advies - Rendement Online).

Er wordt volgens hem gewerkt aan een richtlijn voor het beter verdelen van de beschikbare middelen over verschillende zorgsectoren. De minister verwees naar de brief die hij o. a. hierover aan de kamer stuurde. Verder waren er vragen over het gesprek tussen huisartsen en patiënten uit risicogroepen over behandelwensen. De minister lichtte toe en verwees naar de berichtgeving van het NHG hierover, o.

Het ministerie van VWS doet een beroep op huisartsen en apothekers om op de gebruikelijke manier om te gaan met termijnen en hoeveelheden van voorschrijven, en van herhaalrecepten. Om zo continuïteit van zorg en beschikbaarheid van geneesmiddelen te kunnen borgen. Hoe zit het met de dekking van uw beroepsaansprakelijkheids- en arbeidsongeschiktheidsverzekering tijdens de coronacrisis? De LHV heeft een aantal veelvoorkomende situaties voor u beschreven. Mentale gezondheid en het coronavirus - Trimbos.nl.

Het Coronavirus: Hoe Gaan Wij Ermee Om?

Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat werkt aan een regeling bij het verlopen van een rijbewijs: de rijvaardigheid blijft staan (geen nieuw rijexamen nodig), keuringen vanwege beoordelen rijgeschiktheid worden voorlopig uitgesteld. Mogelijk is de nieuwste editie van ons ledenblad De Dokter al bij u in de bus gevallen. Daarin leest u uiteraard ook over het coronavirus: de huisartsen-rampenopvangplannen blijken goud waard en de landelijke en regionale crisisteams draaien op volle toeren. Informatiehub coronavirus (COVID-19) voor media.

More from Overgang

Navigation

Home

Latest Posts

Slowjuicers Kopen? - Lage Prijs - de Peperpot

Published Aug 30, 21
6 min read

Sportschool

Published Aug 15, 21
6 min read

Top 10 Best Verkochte Slowjuicers

Published Jul 17, 21
6 min read